Kατηγορίες

 • Χωρίς κατηγορίες

ΟΓΑ: Διευκρινήσεις για τους ομογενείς από την Αλβανία

Αλλαγές στα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν στους ανταποκριτές του ΟΓΑ ανακοινώθηκαν σήμερα και αφορούν όσους από τους ομογενείς της από την Αλβανία είναι συνταξιούχοι ανασφάλιστοι υπερήλικες του Οργανισμού.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΓΑ, αντί των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην επιστολή τους στάλθηκε θα πρέπει να προσκομίσουν:
 
• Επικυρωμένο αντίγραφο και των δύο όψεων της Ελληνικής Αστυνομικής τους Ταυτότητας
 
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που έχει εκδοθεί πρόσφατα από το δήμο που έχουν την οικογενειακή τους μερίδα στην Ελλάδα
 
• Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρουν το ποσό της σύνταξης που λαμβάνουν από τον αλβανικό φορέα συνταξιοδότησης, επικυρωμένη. Όπως διευκρινίζει ο ΟΓΑ, δηλώσεις περί μη είσπραξης της σύνταξης, λόγω αποποίησης π.χ. δεν θα λαμβάνονται υπόψιν ως αποδεικτικά στοιχεία μη συνταξιοδότησης, δεδομένου ότι όλοι ανεξαιρέτως συνταξιοδοτούνται από την Αλβανία και δεν έχουν δικαίωμα παραίτησης από τη σύνταξη αυτή.
 
• Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ, τόσο των ιδίων όσο και του/της συζύγου τους, εφόσον είναι έγγαμοι και ο/η σύζυγος είναι 65 ετών και άνω. Οσον αφορά τον συνταξιούχο, σε περίπτωση που τα στοιχεία αυτά αναγράφονται στην επιστολή που εστάλη από τον ΟΓΑ στο πάνω δεξιό μέρος της, τότε δεν απαιτείται να γνωστοποιηθούν εκ νέου. Απαραίτητο είναι μόνο για τον/τη σύζυγο.
 
• Αντίγραφο της σχετικής επιστολής που έχει στείλει ο ΟΓΑ 
 

πηγή: borioipirotika.blogspot.com/ Ελευθεροτυπία

7 Σχόλια ΟΓΑ: Διευκρινήσεις για τους ομογενείς από την Αλβανία

 • Ανώνυμος

  dhoksasi o theos pu sqeftikan tu iliqiomenus jonis ollonon mas ,taleporithikan i jerondi mia evdhomadha simera ekso apo liksarhias ti allbanias jia pistotika qe dhjafora alla ejrafa ,opos tus ti dhinun tin ajrotiqi sindaksi eci tus tin pernun me afta pu jinonde kathe toso .

 • Ανώνυμος

  Ti enooun dld opoios omogenis vorioipirotis den ehi elinikitaftotita tha tu kopsun ti sindaksis?Ti lamogies ine aftes pali?Mipos prepi na ksesikothume oli ke na tus dosoume ena kalo mathima.Mehri pote tha mas poulane horis andikrisma?

 • Ανώνυμος

  Gia diefkriniste re pedia gia aftous pou den ehoun parei tin eliniki ithagenia ti ginetai tha tous aferesoun ti sindaksi.

 • Ηλέκτρα Κίκη

  Δεν είναι ακριβώς έτσι. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά αφορούν αποκλειστικά και μόνο ΄τους ομογενείς υπερήλικες που έχουν λάβει την ελληνική ταυτότητα. Για τους υπολοίπους συνταξιούχους ομογενείς ισχύει η υπ’ αριθμόν 1/2011 εγκύκλιος η οποία αναφέρει ως δικαιολογητικά τα κάτωθι:

  Στα πλαίσια του νέου τρόπου πληρωμής όλων των παροχών του ΟΓΑ μέσω τραπεζικού
  λογαριασμού καθώς και την ανάγκη επικαιροποίησης του Μητρώου Συνταξιούχων του ΟΓΑ
  διενεργείται απογραφή και έλεγχος όλων των συνταξιούχων μας.
  II. Υπάρχουν περιπτώσεις, που κατά την εξέταση αιτήσεων ομογενών ανασφαλίστων υπερηλίκων
  από την Αλβανία, προκύπτουν αμφιβολίες αν τα πρόσωπα αυτά είναι πράγματι Έλληνες το
  γένος και αν το Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, που διαθέτουν, έχει εκδοθεί με την προσκόμιση
  γνήσιων πιστοποιητικών.
  Κατόπιν των ανωτέρω κρίνεται σκόπιμο να γίνει επανέλεγχος των συνταξιούχων της κατηγορίας
  αυτής.
  Στα πλαίσια του ελέγχου αυτού θα κληθούν οι δικαιούχοι να καταθέσουν στον Ανταποκριτή
  μόνιμης ή προσωρινής κατοικίας τους, τα παρακάτω δικαιολογητικά :

  1) Πιστοποιητικό γεννήσεως που έχει εκδοθεί πρόσφατα.
  2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένα και μεταφρασμένα.
  3) Επικυρωμένο αντίγραφο των σελίδων του Βιομετρικού Αλβανικού Διαβατηρίου με τα
  προσωπικά τους στοιχεία.
  4) Επικυρωμένο αντίγραφο και των δύο όψεων της ταυτότητας (Karta identiteti) η έκδοση της
  οποίας έχει αρχίσει από το καλοκαίρι του 2009.

  5)Βεβαίωση από το ΙΚΑ Αλβανίας (Κεντρικό Υποκατάστημα Τιράνων), αρμοδίως
  επικυρωμένη και επίσημα μεταφρασμένη, όπου θα αναφέρεται οπωσδήποτε το ποσό της
  σύνταξης που λαμβάνουν ή υπεύθυνη δήλωσή τους, όπου θα αναφέρεται το ποσό της
  σύνταξής τους.

  Βεβαιώσεις περί μη είσπραξης της σύνταξης (π.χ. λόγω αποποίησης) δεν λαμβάνονται
  υπόψη από τον ΟΓΑ ως αποδεικτικά στοιχεία μη συνταξιοδότησης, δεδομένου ότι όλοι
  ανεξαιρέτως συνταξιοδοτούνται από την Αλβανία και δεν έχουν δικαίωμα παραίτησης
  από τη σύνταξη αυτή.

  6)Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο Α.Φ.Μ. και ο
  Α.Μ.Κ.Α.τους, τόσο των ιδίων όσο και του/της συζύγου τους εφόσον είναι έγγαμοι και ο/η
  σύζυγός τους είναι 65 ετών και άνω.

  Αν τα στοιχεία αυτά αναγράφονται, όσον αφορά τον ίδιο τον συνταξιούχο, στο άνω δεξιό
  μέρος της επιστολής που στάλθηκε από τον ΟΓΑ, δεν απαιτείται να γνωστοποιηθούν εκ νέου,
  πρέπει όμως απαραίτητα να γνωστοποιηθούν για τον/την σύζυγο, εφόσον υπάρχει και είναι
  άνω των 65 ετών.

  7) Αντίγραφο της σχετικής επιστολής που εστάλη από τον ΟΓΑ..

  Η υποβολή του συνόλου των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι προϋπόθεση για τη συνέχιση
  της συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ.

  Επισημαίνεται ότι η προσκόμιση συνολικά των δικαιολογητικών με αριθμό 1, 3 και 4
  ενδυναμώνει σημαντικά την εγκυρότητά τους και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο κατάθεσης
  πλαστών εγγράφων, καθώς για την παραλαβή τους χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά
  αποτυπώματα.

  III.Η σχετική επιστολή στους συνταξιούχους ανασφάλιστους υπερήλικες θα σταλεί από την
  Κεντρική Υπηρεσία και θα κληθούν να υποβάλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέσω των
  Ανταποκριτών ΟΓΑ του τόπου μόνιμης ή προσωρινής κατοικίας τους οι ίδιοι ή πρόσωπο
  νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς.
  IV. Η Μηχανογραφική Υπηρεσία του ΟΓΑ έχει σχεδιάσει ειδική δικτυακή εφαρμογή στην
  ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr Επιλογή : ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΟΓΑ), μέσω της οποίας θα
  καταχωρηθούν από τους Ανταποκριτές τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά.
  Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την εισαγωγή και καταχώρηση των στοιχείων στην
  εφαρμογή καθώς και οδηγίες χρήσης βρίσκονται στην ανωτέρω ιστοσελίδα.
  Μετά την καταχώρηση των στοιχείων στην ιστοσελίδα οι Ανταποκριτές παρακαλούνται να
  αποστείλουν στις Υπηρεσίες Συντάξεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΓΑ ή του αρμοδίου
  κατά περίπτωση Υποκαταστήματος τα δικαιολογητικά συνοδευόμενα από το ειδικό
  διαβιβαστικό έγγραφο που θα εκτυπώνεται μέσω της ανωτέρω εφαρμογής.
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  Τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του με αριθμό 7 θα πρέπει να επισυνάπτονται στο εξής
  και σε κάθε νέα αίτηση υποβολής δικαιολογητικών χορήγησης σύνταξης ανασφάλιστου
  υπερήλικα ομογενούς από την Αλβανία.

  Στα άτομα που θα προσκομίζουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, για τον έλεγχο της μόνιμης
  κατοικίας τους στην Ελλάδα θα λαμβάνεται υπόψη, ως αποδεικτικό στοιχείο το Δελτίο
  Ταυτότητας Ομογενούς, που χορηγείται στα πρόσωπα αυτά από την Υπηρεσία Αλλοδαπών.

  Με την ευκαιρία επισημαίνουμε ότι στο εξής σε κάθε νέα αίτηση για χορήγηση συνταξιοδοτικής
  παροχής θα πρέπει να δηλώνεται ο αριθμός καταθετικού τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού
  που θα τηρείται στα ΕΛ.ΤΑ. του αιτούντα, όπου θα κατατίθεται η σχετική παροχή.

 • Ανώνυμος

  Ok… Ηλέκτρα afto epidioka me to sholio na dothi afti i diefkrinisi gia na min ehoume paratragouda.efharisto!

 • stayros

  re padia o pateras’mou einai 66 xronon kai exoumai taytotita omogenus,, exei katathesi geia sintaxei ston OGA . den exei lavi kamia apantsi mexri tora. ,, ayti ti stigmi o paterasmou zi stin koritsa.. logo tis krisis. mpori omos na tin parei tin sintaksei? geiati lene pws einai ipoxreotiko na katsei 1 xrono stin ellada xoris na pai stin albania. kai ama figi tou kovete i sintaksei. alithevi ayto? einai ipoxreotiko na katsi enan xrono?

 • ΓΕΩΡΓΙΑ

  γεια σας ειμαι πολυ στεναχωρημενη και νευριασμενη ταυτοχρονα με το ραβασακι που ελαβα χθες στα καλα του καθουμενου ,αν και ειμαι σιγουρη πως το εχουν λαβει παρα πολυυυυυ τι θα γινει δηλαδη αυτοι οι αν8ρωποι 8α πεθανουν δηλαδη??? ο χριστος και η παναγια τι πραγματα ειναι αυτα ? πηρα τηλεφωνο στο κεπ και μου ειπαν οτι αυτο ειναι η συνταξη κοπηκε … υπαρχει καποια λυση?? εν το μεταξυ η γιαγια μου ζει εδω και πολλα χρονια στην ελλαδα αλλα θελουν και 20ετια τομαρα τους !!απαντηστε μου σας παρακαλω για οτιδηποτε ξερετε περι του θεματος εχω τρελαθει! ευχαριστω εκ των προταιρων..

Αφήστε ένα σχόλιο

Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα παρακάτω HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>